LOTTE PHAN THIẾT

    Khu dân cư Hùng Vương, P. Phú Thủy, Tp. Phan Thiết